Tuyển dụng nhân viên văn phòng 2022

Kế hoạch tuyển dụng:

  • Trợ lý Giám đốc
  • Nhân viên Kinh Doanh
  • Kế toán viên
  • Kế toán Tổng hợp
Thông tin chi tiết

Tuyển dụng nhân viên khu vực Đắk Lắk

Kế hoạch tuyển dụng:

  • Nhân viên HC – NS
  • Nhân viên bơm rót
Thông tin chi tiết