Thành lập từ năm 2015, để đáp ứng nhu cầu của ngành nghề kinh doanh và định hướng phát triển của Hải Phát, đồng thời giúp Công ty chủ động trong việc nhập hàng cho các CHXD trực thuộc cũng như cung cấp cho các đại lý, khách hàng công nghiệp. Công ty đã đầu tư các phương tiện vận chuyển hiện đại, đạt các yêu cầu về kỹ thuật an toàn giao thông đường bộ, bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ, bồn được đo lường theo đúng tiêu chuẩn.

Nhằm chuyên môn hóa hoạt động vận chuyển, tăng quy mô và hiệu quả kinh doanh, đảm bảo cung ứng nguồn hàng kịp thời cho các CHXD trực thuộc. Hiện tại công ty có 6 xe tải bồn vận chuyển xăng dầu hiệu Hino. Đội ngũ lái xe, phụ xe có tay nghề  được đào tạo, huấn luyện các nghiệp vụ chuyên môn theo quy định trong hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Trong thời gian tới Công ty sẽ tiếp tục đầu tư phát triển đội xe về số lượng, nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng và phát triển kinh doanh của Công ty.