CHÍNH SÁCH ĐẠI LÝ NHƯỢNG QUYỀN

Đại lý bán lẻ của Công ty CP TMDV Dầu Khí Hải Phát được xác lập trên cơ sở “Hợp đồng đại lý bán lẻ xăng dầu” giữa một bên là công ty Hải Phát (bên giao đại lý) và một bên là đại lý bán lẻ (bên nhận đại lý). Đại lý bán lẻ chịu sự quản lý của Công ty Hải Phát và theo quy định tại Nghị định 84/NĐ-CP ngày 06/12/2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.
 
Hiện nay, công ty Hải Phát đã có một hệ thống nhượng quyền bán lẻ xăng dầu mang thương hiệu Hải Phát nằm rộng khắp khu vực Đắk Lắk, Bình Dương, Bến Tre… và các tỉnh lân cận. Hải Phát tiếp tục đẩy mạnh mở rộng kênh phân phối này để hình thành mạng lưới bán lẻ xăng dầu cả nước.

Hỗ trợ đầu tư quảng cáo:

Nếu đại lý yêu cầu, tùy thuộc vào khả năng tại từng thời điểm Tổng Công ty đầu tư miễn phí cho đối tác bao gồm các hạng mục:

  • Bảng hiệu đại lý
  • Bảng giá bán lẻ xăng dầu
  • Các vật dụng quảng cáo khác

Giá cả và Chiết khấu cho đại lý

– Giá bán cho Đại lý: Công ty Hải Phát công bố giá bán tại thời điểm, chiết khấu phù hợp với thị trường, giá cạnh tranh nhất cho Đại lý.

– Giá bán lẻ niêm yết tại cửa hàng của đại lý: đại lý bán lẻ tại cửa hàng không vượt quá giá bán lẻ do Công ty Hải Phát quy định. Khi có thay đổi về giá cả, Công ty Hải Phát thông báo cho đại lý dưới hình thức quyết định giá hoặc thông báo thay đổi gửi cho đại lý để thực hiện, văn bản này là phụ lục hợp đồng.

– Chiết khấu đại lý: Thù lao đại lý được hưởng là khoản tiền chênh lệch giữa giá Công ty Hải Phát bán cho đại lý và giá bản lẻ niêm yết tại cửa hàng của đại lý không bao gồm cước vận chuyển (công ty Hải Phát chịu chi phí vận tải từ kho của công ty Hải Phát đến cửa hàng của đại lý).

hợp tác ngay!