CỬA HÀNG XĂNG DẦU HẢI PHÁT SỐ 02

Địa chỉ: Ea Bhok – Cư Kuin – Tỉnh Đăklăk

Điện Thoại: 091.157.6789