CỬA HÀNG XĂNG DẦU HẢI PHÁT SỐ 03

Địa chỉ: Thôn Kim Châu, Xã Dray Bhăng, Huyện Cư Kuin, Tỉnh Đắk Lắk

Điện Thoại: 091.157.6789