CỬA HÀNG XĂNG DẦU HẢI PHÁT SỐ 06

Địa chỉ: 38/27A Nguyễn Tri Phương, KP. Bình Đường 4, TX. Dĩ An, T. Bình Dương

Điện Thoại: 0918.535.446