Công ty CP TMDV Dầu Khí Hải Phát xin trân trọng giới thiệu một số dấu hiệu nhận dạng cơ bản của hệ thống CHXD bán lẻ do Hải Phát cung cấp như sau:

1. Logo chính

2. Logo trên mái che

3. Bảng hiệu thương nhân phân phối

4. Logo trụ bơm

5. Bảng giá