Điều kiện đối với thương nhân phân phối xăng dầu

Bà Nguyễn Thị Hương (Đồng Nai) đề nghị được giải đáp về điều kiện đối với tổng đại lý kinh doanh xăng dầu theo Nghị định số 83/2014/NĐ-CP với trường hợp công ty A có 3 cửa hàng xăng dầu thuộc chủ sở hữu, 1 cửa hàng thuộc công ty B (100% vốn của công ty A), 1 cửa hàng thuộc công ty C (60% vốn chủ sở hữu của công ty A).

Theo Điều 13 Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014, để đạt điều kiện thương nhân phân phối, công ty A phải đáp ứng điều kiện:

5. Có hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn từ hai (02) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên, bao gồm tối thiểu năm (05) cửa hàng bán lẻ thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc sở hữu và đồng sở hữu, tối thiểu mười (10) cửa hàng thuộc các đại lý bán lẻ xăng dầu được cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo quy định tại Điều 25 Nghị định này.

Bà Hương hỏi, trường hợp này công ty A có đáp ứng điều kiện tối thiểu “năm (05) cửa hàng bán lẻ thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc sở hữu và đồng sở hữu” theo Điều 13 của Nghị định hay không?

Về vấn đề này, Bộ Công Thương trả lời như sau:

Theo thông tin do bà Nguyễn Thị Hương cung cấp, công ty A đáp ứng đủ điều kiện có tối thiểu 5 cửa hàng bán lẻ thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc sở hữu và đồng sở hữu quy định tại khoản 5 Điều 13 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP.

Chinhphu.vn

Gọi điện thoại
02512201166
Chat Zalo