Quy định mới về kỹ thuật đối với cửa hàng xăng dầu

Bộ Công thương vừa ban hành thông tư về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu, quy định về yêu cầu kỹ thuật cơ bản trong thiết kế xây dựng mới, đóng mới, cải tạo mở rộng, hoán cải các cửa hàng xăng dầu trên mặt đất và trên mặt nước.

Ảnh minh họa

Theo đó, các cửa hàng xăng dầu được phân cấp theo tổng dung tích chứa xăng dầu và phải đáp ứng các yêu cầu chung như vị trí xây dựng, neo đậu, các dịch vụ tiện ích thuộc cửa hàng xăng dầu phải bảo đảm yêu cầu an toàn giao thông, xây dựng, vệ sinh môi trường, phòng cháy và chữa cháy theo quy định pháp luật hiện hành. Việc sử dụng các thiết bị công nghệ để thanh toán phải được thực hiện ngoài vùng nguy hiểm hoặc các thiết bị phải là loại phòng cháy nổ. Đối với cửa hàng xăng dầu có kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng đóng chai trong khu vực cửa hàng, phải tuân thủ các quy định về yêu cầu an toàn. Cửa hàng xăng dầu phải xây dựng phương án phòng ngừa sự cố tràn dầu theo quy định của pháp luật… Thông tư mới có hiệu lực từ ngày 1-10-2021.

Nguồn: baobinhduong.vn

Gọi điện thoại
02512201166
Chat Zalo