Thực hiện trích lập Quỹ BOG đối với xăng E5RON92 ở mức 100 đồng/lít; xăng RON95 trích lập ở mức 200 đồng/lít; dầu diesel ở mức 500 đồng/lít; dầu hỏa ở mức 300 đồng/lít và dầu mazut trích lập ở mức 300 đồng/kg.

Chi sử dụng Quỹ BOG đối với các mặt hàng xăng E5RON92 ở mức 961 đồng/lít; xăng RON95 ở mức 526 đồng/lít; dầu diesel ở mức 167 đồng/lít; dầu hỏa ở mức 88 đồng/lít; dầu mazut ở mức 254 đồng/kg.

Ảnh minh họa

Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu tại, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường được giữ ổn định so với giá hiện hành.

Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá: Xăng E5RON92: không cao hơn 14.258 đồng/lít; Xăng RON95-III: không cao hơn 14.973 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 12.114 đồng/lít; Dầu hỏa: không cao hơn 10.038 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 10.903 đồng/kg.

Nguồn: cand.com.vn